Sivukartta  

Lentopalloliitto Valikko
EtusivuValmennus & koulutusAluevalmennusAlue-SM

Alue-SM – Tavoitteet ja yleisohjeet

Aluejoukkueiden SM-turnaus

Lentopalloliitto yhdessä alueiden (Pohjoinen, Itä, Länsi, Lounas ja Etelä) ja seurojen kanssa järjestää vuosittain aluejoukkueiden SM-turnauksen C- ja B-nuorille. C-nuorten turnaus järjestetään syyskuun kolmantena viikonloppuna ja B-nuorten turnaus toukokuun kolmantena viikonloppuna (2020 ja 2021 poikkeuksellisesti syyskuussa). Turnaukset kiertävät vuosittain eri alueilla myöhemmin esitettävän kaavion mukaan. Koko alueellisen katsastus- leiritys- ja SM-turnausjärjestelmän tavoitteena on tarjota nuorille lahjakkaille lentopalloilijoille väylä edetä urallaan seurajoukkueesta maajoukkueeseen saakka. Samalla heille tarjotaan laadukasta valmennusta ja apua urheilijan uralla etenemisessä.

Alueellinen katsastus

Jokainen viidestä alueesta, katsastaa alueellansa aluevalmentajien johdolla yhteistyössä seuravalmentajien kanssa mahdollisimman kattavasti alueen nuoret lentopalloilijat D-nuorista B-nuoriin. Alueelliset katsastukset hoidetaan kunkin alueen päävalmentajan johdolla urheilutoiminnan johtajan linjausten mukaisesti. Aluevalmentajien tulee olla tiiviissä yhteistyössä seuravalmentajien kanssa, jotta aluevalmentajille tulee selkeä kuva alueella lentopalloa harrastavista nuorista. Ko. tapahtumien yhteydessä aluevalmentajien velvollisuus on jakaa valmennustietoutta ja kehittää seuravalmennuksen tilaa. Tavoitteena on saada katsastettavien junioreiden valmentajat katsastustilaisuuksiin mukaan. Katsastusten kautta tavoitteena on löytää alueleireille alueen potentiaalisimmat nuoret lentopalloilijat.

Alueleirit

Jokainen viidestä alueesta järjestää ennen C- ja B-nuorten aluejoukkueiden SM-turnausta vähintään yhden alueellisen leiritapahtuman, josta valitaan lopullinen aluejoukkue edustamaan aluetta SM-turnaukseen. Alueleiri toteutetaan alueen päävalmentajien johdolla. Leirin ensisijainen tavoite on kehittää pelaajia yksilöinä ja antaa heille eväitä laadukkaampaan harjoitteluun sekä itsensä kehittämiseen kaikilla huippu-urheilun osa-alueilla. Alueleirin aikana tarjotaan seuravalmentajille mahdollisuus seurata harjoituksia. Palaute pelaajista seuravalmentajille annetaan kirjallisesti leirin jälkeen. Vasta toissijaisena tavoitteena leireillä on joukkuepelaamisen kehittäminen. Leirin aikana aluevalmentajat nimeävät joukkueen (max. 14 pelaajaa / joukkue / sukupuoli), joka edustaa aluetta SM-turnauksessa.
Ennen aluejoukkueiden SM-turnausta alueet rakentavat leiritys- ja katsastusohjelman Lentopalloliiton linjauksia noudattaen.

Turnausten järjestämisoikeus

Lentopalloliitto julistaa vuosittain internet sivuillaan järjestelyvuorossa olevan alueen seurojen haettavaksi aluejoukkueiden SM-turnaukset. Määräaikaan mennessä saapuneiden hakemusten perusteella urheilutoiminnan johtaja valitsee järjestäjän. Katsastuksista, leirityksistä ja SM-turnauksista aiheutuvista kuluista vastaavat alueet oman käytäntönsä mukaan joko maksamalla tapahtumat tai keräämällä osallistujilta omavastuuosuuksia.

Turnausten järjestelyoikeus eri alueilla kulkee seuraavan kaavan mukaisesti:

C-nuoret syyskuun kolmas viikonloppu

    18-20.9.2020 17.-19.9.2021 2022 2023  
    Lounas Etelä Itä Pohjoinen  

B-nuoret toukokuun viimeinen viikonloppu

    22.-24.5.2020 24.-26.9. 2021 2022 2023
    Länsi Lounas Etelä Itä

Aluejoukkueiden SM-turnaukset 2021 syyskuussa Salossa ja Hollolassa

Lentopallon aluejoukkueiden SM-turnausten isännät syksylle 2021 on valittu. C-nuorten turnauksen järjestelyoikeudet on myönnetty Salpikselle Hollolaan (etelä) ja B-nuorten turnauksen LP Viestille Saloon (lounas). C-nuorten turnaus järjestetään 17.-19.9. ja B-nuorten 24.-26.9. B-nuorten turnaus järjestetään normaalisti keväällä, mutta koronapandemian myötä se on siirretty vuosina 2020 ja 2021 syksyyn.

Lentopalloliitto järjestää yhdessä alueiden (pohjoinen, Itä, länsi, lounas ja etelä) ja seurojen kanssa vuosittain aluejoukkueiden SM-turnauksen C- ja B-nuorille. 

Turnaukset kiertävät vuosittain eri alueilla. Koko alueellisen katsastus- leiritys- ja SM-turnausjärjestelmän tavoitteena on tarjota nuorille lahjakkaille lentopalloilijoille väylä edetä urallaan seurajoukkueesta maajoukkueeseen saakka. Samalla heille tarjotaan laadukasta valmennusta ja apua urheilijan uralla etenemisessä.

Vuonna 2022 järjestelyvuorossa ovat C-nuorissa itä ja B-nuorissa etelä.

Lisätiedot
Satu Lehto
Huippu-urheilu koordinaattori, Suomen Lentopalloliitto
satu.lehto (at) lentopalloliitto.fi
p. 050 595 6163