Sivukartta  

Lentopalloliitto Valikko
EtusivuLentopalloliittoTietosuojalauseke
Tietosuojalauseke    1.1.2019

1. Yleistä

Suomen Lentopalloliitto ry on yleishyödyllinen valtakunnallinen lentopalloa edistävä rekisteröity yhdistys. 
Tarkoitustaan Lentopalloliitto toteuttaa järjestämällä mm. lentopallon kilpailutoimintaa, valmentajien ja ohjaajien 
koulutustoimintaa, erotuomaritoimintaa, huippu-urheilutoimintaa, seura- ja kehityspalveluita, 
sekä maajoukkuetoimintaa, tapahtumia, olosuhde- ja vaikuttamistyön palveluita. 
Jotta voimme palvella lentopalloyhteisöä ja lentopallosta kiinnostuneita tahoja tai toimijoita, se edellyttää, 
että keräämme, tallennamme ja käsittelemme henkilötietoja. Tämä tietosuojaseloste sisältää tietoa siitä 
mitä henkilötietoja Lentopalloliitto kerää, millä periaattein sitä käsittelemme, sekä mitä oikeuksia ja 
vaikuttamismahdollisuuksia sinulla on tietojasi koskien.

Lentopalloliitto käsittelee sinua koskevaa henkilötietoa tämän tietosuojaselosteen ja sovellettavan 
lainsäädännön mukaisesti, joten pyydämme sinua lukemaan tämän tietosuojaselosteen huolellisesti. 
Teemme päivityksiä tähän tietosuojaselosteeseen toimintamme kehittyessä tai lainsäädännön muuttuessa, 
joten pyydämme sinua käymään tällä sivulla aika ajoin. Suuremmista päivityksistä informoimme 
sekä seuroja että pelaajia.
Osallistumalla toimintaamme, käyttämällä palvelujamme, verkkosivustoamme tai ottamalla meihin 
yhteyttä, hyväksyt että käsittelemme sinua koskevia henkilötietoja tämän tietosuojaselosteen mukaisesti. 
Mikäli et hyväksy näitä ehtoja, emme todennäköisesti pysty sinua myöskään palvelemaan, etkä sinä pysty 
osallistumaan Lentopalloliiton organisoimaan toimintaan.

2. Mihin tarkoitukseen henkilötietojani kerätään, säilytetään ja käsitellään?


Keräämme, säilytämme ja käsittelemme sinua koskevia henkilötietoja vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin. 
Pääasiallinen käyttötarkoitus on lentopalloiluun liittyvän toiminnan henkilötietojen hallinta, mukaan lukien 
seuraavat:
 • henkilökohtaiset pelipassit, ansiomerkit, vapaakortit, koulutuksiin, tapahtumiin, seminaareihin ja 
  kokouksiin osallistuminen, tapahtumien vapaaehtoisten rekisteröiminen, erotuomaritiedot, 
  erotuomariasettelutiedot, valmentajatiedot, edustusoikeudet, kurinpitopäätökset, ottelutilastot, 
  historiatilastot, vastuulliset tehtävät seurassa, tilastotiedot, maajoukkue-edustukset sekä muut edellä 
  mainittuun verrattavat asiat
Henkilötietoja käsitellään tarkoituksissa, jotka liittyvät Lentopalloliiton asiakas- ja pelaajasuhteen 
hoitamiseen, hallinnointiin ja kehittämiseen, henkilöiden rekisteröintiin, kilpailu- ja harrastustoiminnan 
toteuttamiseen, tapahtumien (ml. maajoukkueen tapahtumat ja Power Cup) järjestämiseen, tulospalvelun 
ylläpitoon ja tilastojen julkaisuun, analysointiin ja tilastointiin, tutkimustarkoituksiin, vakuutustietojen 
välittämiseen vakuutusyhtiölle, palvelujen tarjoamiseen ja toimittamiseen sekä palvelujen kehittämiseen 
ja laskutukseen liittyen. Henkilötietoja käsitellään myös mahdollisten reklamaatioiden ja muiden 
vaatimusten selvittämisen edellyttämissä tarkoituksissa sekä kurinpidollisten tehtävien ja päätösten 
hoitamiseksi. 

Lisäksi henkilötietoja käsitellään rekisteröidyille suunnatussa viestinnässä kuten tiedotus- ja 
uutisointitarkoituksissa. 
Henkilötietoja on mahdollista käyttää lajin sisäisessä markkinoinnissa ja lajinedistämisessä. 

Rekisterinpitäjä käsittelee tietoja itse sekä hyödyntää henkilötietojen käsittelyssä rekisterinpitäjän 
puolesta ja lukuun toimivia alihankkijoita tai sopimusosapuolia. 

 

3. Tallennettavat tiedot ja käsiteltävät henkilöryhmät


Voimme tallentaa ja käsitellä seuraavia tietoja: 
etunimi, sukunimi, Sport-id, henkilötunnus, syntymäaika, sukupuoli, kansallisuus, osoitetiedot, 
puhelinnumero, sähköposti, pituus, paino, rekisteröidyn kuva, pelaajan testitulokset (erikseen kysyttäessä) 
sekä tiedot kilpailu- ja harrastustoimintaan liittyvistä pelipasseista, ansiomerkeistä, vapaakorteista, 
edustusoikeuksista ja ottelu- sekä pelitilastoista. 

Henkilöryhmät ovat pelaajat, erotuomarit, toimihenkilöt sekä muut henkilöt. 
Rekisterin tietoja käytetään lajiliiton omissa palveluissa (tulospalvelu, eLentis -koulutusympäristö, 
internetsivut, kurinpitopäätökset) 
julkaistavia tietoja varten. Täällä esitettävät tiedot voivat pitää sisällään mm. seuraavia tietoja:

1. Junioreiden SM-sarjat, aikuisten sarjat, Mestaruusliiga ja maajoukkueet: näissä sarjoissa pelaavien 
  pelaajien osalta julkaistava tieto on nimi,kuva ja seura

2. Muut sarjat: näissä sarjoissa pelaavien pelaajien osalta julkaistava tieto on nimi ja seura

3. Ansiomerkkien haltijat: nimi, ansiomerkin myöntämis- tai luovutuspäivämäärä, hakenut seura

4. Erotuomarit: Nimi, Puhelin numero, Kotipaikka, sähköposti osoite ja ET luokitus

5. PowerCup tapahtuma:

Seuran nimi

Seuran yhteyshenkilö

   nimi, sähköposti, puhelinnumero

Joukkueenjäsenten:

   Rooli

   Nimi

   Pelaajan syntymäaika                                          

   Sukupuoli                                                                    

   Paidan koko

   Ruoka-allergiat                                  

   Kisapassityyppi (perus-, perhe- vai viikonloppupassi)

Missä tietoa säilytetään:

   Torneopal järjestelmässä, Torneopalin palvelimella

Kuinka kauan sitä säilytetään:

    Tiedot säilytetään 24kk ilmoittautumishetkessä. Koskee seuran yhteyshenkilöitä.

    Lukuun ottamatta pelaajamarkkinatietoa, joka poistetaan 14vrk tapahtuman jälkeen.

4. Mitä henkilötietoja minusta kerätään ja mistä lähteistä?

Keräämme sinua koskevia henkilötietoja sinulta itseltäsi suomisportin rekisteröitymisen, pelipassin 
oston sekä tapahtumiin ilmoittautumisten yhteydessä sekä muiden palveluidemme käytön 
(esim. Torneopal.lentopallo.fi) yhteydessä. 
Lisäksi tietoja saadaan ottelu- ja pelitapahtumissa syntyvistä tilastointitiedoista.

Osa esitettävistä (julkaistavista) tiedoista kerätään henkilöiltä pelipassin ostamisen yhteydessä, 
ja osan tiedoista henkilöt voivat lisätä itse lentopalloliiton nettisivuilla tai Tornepal.lentopallo.fi-sivuilla. 
Julkaistavia tietoja voi syntyä myös kurinpito- tai muussa päätöksentekoprosessissa.

Keräämme kävijätietojen avulla tietoa verkkosivustomme kävijöistä Google Analytics -palvelun avulla.

 

5. Millä perusteella henkilötietoja käsitellään?

Huolehdimme siitä, että meillä on aina lain edellyttämä peruste henkilötietojesi käsittelemiselle. 

Ensisijainen käsittelyperuste on sopimus (ml. sen valmistelu ja täytäntöönpano). (GDPR 6 art. 1.b) 
Sopimusperustetta sovelletaan siltä osin, kuin kerättyä henkilötietoa tarvitaan esim. pelipassin ja 
siihen liittyvän palvelun toimittamiseksi. 

Toissijaisesti käsittelyperuste on asialliseen yhteyteen perustuva rekisterinpitäjän oikeutettu etu, 
jota voidaan soveltaa siltä osin, kun kyseessä on sellainen käsittelytoimi, jota ei voida tehdä 
sopimussuhteen perusteella. (GDPR 6 art. 1.f) 
Asialliseen yhteyteen perustuva rekisterinpitäjän oikeutettu etu on mm. sarjatoimintaan liittyvän 
ottelutilastoinnin ja tulospalvelun toteuttaminen ja julkaisu.
Kolmas käsittelyperuste on suostumus. (GDPR 6 art. 1.a)

 

6. Kuka käsittelee tietojani ja luovutetaanko niitä kolmansille? Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Pääsääntöisesti henkilötietojasi käsittelee henkilöstöömme kuuluvat henkilöt tehtäviään suorittaessaan.
Saatamme myös ulkoistaa jotain henkilötietojen käsittelyä, kuten henkilötietojen tallennukseen ja käsittelyyn 
käytetyt tietojärjestelmät.Huolehdimme tällöin muun muassa sopimuksin siitä, että tietojesi luottamuksellisuus 
säilyy ja tietoja käsitellään myös muutoin lainmukaisesti.Saatamme myös luovuttaa tietoja muutoin sopimusvelvoitteiden 
täyttämiseksi taikka lain tai toimivaltaisen viranomaisen sitä edellyttäessä. 
Voimme luovuttaa tietoja voimassaolevien lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.

Voimme tiedottaa lajiin liittyvistä tärkeistä asioista rekistereissä oleville. Tietoja luovutetaan vakuutusyhtiölle, mikäli 
rekisteröity ostaa vakuutuksellisen pelipassin.
Mikäli rekisteröity ottaa vakuutuksen, meillä on oikeus luovuttaa tietoja vakuutusyhtiölle.

Voimme käsitellä Lentopalloliiton toimintaan osallistuvan pelaajan, valmentajan tai toimihenkilön henkilötietoja 
osallistumiseen vaadittavan pelipassin,erotuomaripassin (lisenssi) rekisteröimistä ja hallinnointia varten, ja ne 
tallennetaan ja niitä käsitellään Suomen Lentopalloliiton ylläpitämissä sähköisissä palveluissa,kuten Suomisportissa.

7. Luovutetaanko tietojani EU:n ulkopuolelle?

Henkilötietojasi ei lähtökohtaisesti luovuteta EU:n ulkopuolelle. Mahdolliset tietojen luovutukset EU:n 
ulkopuolelle koskevat ainoastaan tilanteita, joissa Lentopalloliiton toimintaa toteutetaan EU:n ulkopuolella 
ja/tai arvokisat, maajoukkueen tapahtumat järjestetään EU:n ulkopuolella. Mikäli näin tapahtuu, 
huolehdimme siitä, että tietojesi käsittely, siirto ja tallennus toteutetaan tietosuoja-asetuksen 
edellyttämin perustein ja riittävin suojamekanismein.

Mikäli alaikäisen maajoukkueessa edustavan tietoja luovutetaan EU/ETA alueen ulkopuolelle, siihen kysytään 
erikseen suostumus vanhemmalta/huoltajalta sähköisellä työkalulla.

8. Kauanko henkilötietojani säilytetään?

Lentopalloliitto ei säilytä henkilötietojasi pidempään kuin on tarpeellista niiden käyttötarkoitukselle tai kuin 
sopimus tai laki vaatii. Rekisteriin kerättyjä tietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin 
on tarpeellista suhteessa niihin alkuperäisiin tai yhteensopiviin tarkoituksiin, joihin henkilötiedot on kerätty. 
Tämän tietosuojaselosteen mukaisia henkilötietoja säilytetään aktiivisina niin kauan kun hyödynnämme 
tietoja kohdissa 4 ja 5 kuvattuihin tarkoituksiin. Rekistereihin tallennettuja tietoja voidaan säilyttää 
tilastointi- ja tutkimustarkoituksessa ilman yksilöiviä henkilötietoja. 

Pelaaminen ja erotuomarit:
Tietoja säilytetään Suomisport.fi tietokannassa viisi vuotta (5v.) ensimmäisestä reksiteröinnistä. 
Tämän jälkeen henkilötiedoista poistetaan tunnistettavuus siten, että yhdistäminen rekisteröityyn ei 
enään ole mahdollista (anonymisointi, EU tietosuojan mukaisesti).


9. Miten tietojani säilytetään ja suojataan?


Tietojasi säilytetään palveluntarjoajiemme palvelimilla, jotka on suojattu alan yleisten käytäntöjen mukaisesti.

Keräämämme ja käsittelemämme henkilötiedot pidetään luottamuksellisina eikä niitä luovuteta muille
kuin niitä työssään tarvitseville taikka luottamuksellisesti ja rajoitetusti palvelusopimusten perusteella
alihankkijoillemme.
Pääsy henkilötietoihisi on suojattu käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin ja käyttöoikeuksin.

Lentopalloliiton henkilöstö on allekirjoittanut salassapitosopimuksen, sekä sitoutuu
käsittelemään henkilötietoja tietoturvallisesti lakien ja tietosuoja-asetuksen vaatimusten mukaisesti.


10. Käytetäänkö verkkosivulla evästeitä ja mitä ne ovat?
 

Käytämme evästeitä verkkosivuillamme, jotta voisimme tarjota parhaan mahdollisen 
käyttäjäkokemuksen sivuston kävijälle. Evästeet ovat lyhyitä tekstitiedostoja,jotka verkkopalvelin 
tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet antavat meille tietoa siitä, miten käyttäjät käyttävät 
verkkosivustoamme.Saatamme hyödyntää evästeitä palveluidemme ja verkkosivustomme 
kehittämiseksi, verkkosivuston käytön analysoimiseksi, sekä markkinoinnin kohdentamiseksi 
ja optimoimiseksi.

Käyttäessäsi verkkosivujamme, sinun on mahdollista jakaa tietoa sosiaalisessa mediassa, 
kuten Facebookissa, Instagramissa ja Twitterissä, sosiaalisen media liitännäisten avulla. 
Mikäli jaat tietoa sosiaalisen median liitäännäisten avulla, selaimesi välittää seuraavat tiedot: 
 • vierailusi päivämäärän ja kellonajan
 • Internet-/URL-osoitteen, jossa parhaillaan olet
 • IP-osoitteesi
 • tiedon käyttämästäsi selaimesta
 • tiedon käyttöjärjestelmästäsi
 • käyttäjänimesi, mikäli olet rekisteröitynyt käyttäjä kyseisessä sosiaalisen median
  kanavassa, sekä tarvittaessa etu- ja sukunimesi, ja
 • tiedon siitä sisällöstä, jonka haluat jakaa sosiaalisen median liitännäisen avulla.
Tällaisten tietojen osalta noudatamme kyseessä olevan sosiaalisen median toimijan ehtoja. 
Kehotamme sinua ottamaan selvää millaista tietoa ja mihin tarkoitukseen tietoa kerätään 
liitännäisten avulla. 
Voit estää sosiaalisen median liitännäiset selaimesi asetuksista.

 

11. Automaattinen päätöksenteko. Mitä automaattinen päätöksenteko tarkoittaa?

Päätöksenteko on automaattista, kun on kyse pelkästään automaattiseen henkilötietojen 
käsittelyyn perustuvasta päätöksenteosta ja tehtävillä päätöksillä on oikeusvaikutuksia 
tai tällaiset päätökset muuten vaikuttavat rekisteröityyn merkittävästi.
Voimme kohdistaa sinuun automaattista päätöksentekoa esimerkiksi erotuomaripalkkioiden 
maksamisen yhteydessä. 
Automaattinen päätöksenteko perustuu sinulta itseltäsi saatuun tietoon.


13 Millaisia oikeuksia rekisteröidyllä on?
 • Suostumuksen peruuttaminen
  Mikäli käsittelemme tietojasi suostumuksesi perusteella, voit milloin tahansa peruuttaa 
  suostumuksen ilmoittamalla siitä meille, esimerkiksi lähettämällä sähköpostia osoitteeseen
  tietosuojavastaava@lentopalloliitto.fi tai Lentopalloliiton nettisivuilla olevalla lomakkeella
 • Pääsy tietoihin
  Sinulla on oikeus saada meiltä vahvistus siitä, käsittelemmekö sinua koskevia henkilötietoja sekä 
  saada tietää mitä sinua koskevia henkilötietoja käsittelemme. Lisäksi sinulla on oikeus 
  saada täydentäviä tietoja henkilötietojesi käsittelyn perusteista.
 • Oikeus saada virheet korjatuksi
  Sinulla on oikeus pyytää, että korjaamme sinua koskevat virheelliset tai vanhentuneet 
  taikka muuten puutteelliset henkilötiedot.
 • Oikeus kieltää suoramarkkinointi
  Voit kieltää henkilötietojesi käsittelyn suoramarkkinointitarkoituksia varten 
  omassa profiilissasi Suomisportissa.
 • Oikeus vastustaa käsittelyä
  Mikäli käsittelemme henkilötietojasi yleisen edun taikka oikeutetun etumme perusteella, 
  sinulla on oikeus vastustaa sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä siltä osin, 
  kuin käsittelylle ei ole olemassa sellaista huomattavaa syytä, joka syrjäyttäisi sinun 
  oikeutesi taikka käsittely ei ole tarpeen oikeudellisen vaateen hoitamiseksi. 
  Huomaathan, että tässä tilanteessa emme todennäköisesti pysty palvelemaan enää sinua. 
 • Oikeus rajoittaa käsittelyä
  Sinulla on tietyissä tilanteissa oikeus vaatia, että rajoitamme henkilötietojesi käsittelyä.
 • Oikeus saada tiedot siirretyksi
  Mikäli olemme käsitelleet tietojasi suostumuksesi perusteella tai sopimuksen täyttämiseksi, 
  sinulla on oikeus saada meille sähköisesti toimittamasi tiedot yleisesti käytetyssä muodossa, 
  jotta tiedot voitaisiin siirtää toiselle palveluntarjoajalle.

14. Miten voin toteuttaa oikeuteni?


Voit toteuttaa edellä kuvatut oikeutesi ottamalla meihin yhteyttä esimerkiksi lähettämällä 
sähköpostia osoitteeseentietosuojavastaava@lentopalloliitto.fi tai tekemällä kyselyn 
Lentopalloliitto.fi nettisivuilta. 
Pyydämme sinua samalla mainitsemaan nimesi, osoitteesi ja puhelinnumerosi sekä liittämään 
viestiisi passi-, ajokortti- tai muun henkilötodistuskopion, jotta voimme varmistaa 
henkilöllisyytesi. Meillä on tässä tilanteessa oikeus laskuttaa sinulta toimistomaksu. 
Mikäli katsot, että henkilötietojesi käsittely ei ole lainmukaista, voit myös tehdä valituksen 
toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle.

15. Voidaanko tätä tietosuojaselostetta päivittää?
 

Saatamme tehdä päivityksiä tähän tietosuojaselosteeseen toimintamme taikka tietosuojaperiaatteidemme 
muuttuessa. Päivitykset voivat tulla ajankohtaisiksi myös lainsäädännön muuttuessa. 
Muutokset tulevat voimaan, kun olemme julkaisseet päivitetyn tietosuojaselosteen. 
Pyydämmekin sinua siitä syystä tutustumaan tämän tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisin väliajoin. 

­­­