Sivukartta  

Lentopalloliitto Valikko
EtusivuKilpailuErotuomaritoimintaErotuomarikorvaukset

Erotuomarikorvaukset

Nimeämisohjeet ja tuomarikorvaukset hyväksytään kausittain Liiton sarjamääräysten käsittelyn yhteydessä (sarjamääräysten liite 2). 

Nimeämisohjeet ja tuomarikorvaukset

Erotuomarikorvausten ennakonpidätysohjeet
Erotuomarin on esitettävä ennakonpidätystodistus, muussa tapauksessa pidätysprosenttina käytetään 60 %:a. (Sarjamääräykset 11.1.3.)
Tarkista verotusohjeet osoitteesta: http://vero.fi/

Ohjeistus erotuomareille ja seuroille erotuomaripalkkion ja siitä perittävän veron maksamisesta

Lähinnä erotuomareiden avuksi ja tietouden lisäämiseksi Liiton ETR (Erotuomariryhmän) toimesta on tehty ohjeistus, josta löytyy keskeiset seikat yhteen koottuna helpottamaan palkkio- ja matkakustannusten korvauksiin liittyvien asioiden hahmottamista.

Ohjeistusta ei ole tehty ensisijaisesti seurojen tarpeita silmällä pitäen eikä materiaalissa oleviin ohjeisiin voi vedota seuran toimittaessa omia verotukseen liittyviä asioitaan. Tarkemmat verotekniset ohjeet ja neuvot ovat seurojen saatavilla Verohallinnolta sekä omilta tilitoimistoiltaan tai muilta asiantuntijoilta. 
Ohjeistus on powerpoint -muodossa. 

HUOM!  1.1.2019 voimaan astuva tulorekisteri -uudistus kumoaa nämä ohjeet.
Tutustu tulorekisteriin

Ohjeistus veron maksamisesta