Seurojen kehityshankkeiden tuki

Lentopalloliitto tukee seurojen kehityshankkeita

Suomen Lentopalloliiton tavoitteena on toiminnan kasvattaminen jokaisella liiton alueella ja kaikissa ikäryhmissä. Tästä syystä Lentopalloliitto tukee seurojen kehityshankkeita jo toisena vuotena peräkkäin.

Kokonaistukisumma 20 000 euroa

Kokonaistuki vuosittain on yhteensä peräti 20 000 euroa. Tukea jaetaan tasaisesti kaikille viidelle Suomen lentopalloliiton alueelle. Aluepäälliköt painottavat tukikohteista päättäessään niitä kohteita, joissa kaikkein selkeimmin on nähtävissä uuden toiminnan syntyminen sekä toiminnan volyymin ja laadun paraneminen tukemisen myötä. Myös toiminnan volyymin lisäämishankkeet muiden seurojen ja lajien kanssa huomioidaan tukia myönnettäessä.

Haku- ja arviointiaikataulu

Pääosa vuoden 2013 seuratuesta päätetään syys-lokakuun 2013 aikana. Seurojen täytyy ottaa yhteyttä oman alueensa aluepäällikköön 15.10.2013 mennessä. Yhteydenoton jälkeen aluepäälliköt tutustuvat hankkeeseen yhteistyössä seuran kanssa. Aluepäälliköiltä on mahdollisuus hakea tukea hyviin kehityskohteisiin myös tämän jälkeen. Tällöin tuen saamisen edellytys kuitenkin on se, että alueen tukea ei ole jaettu kokonaan aikaisemmin.

Aluepäälliköiden yhteystiedot:

http://www.lentopalloliitto.fi/seurapalvelut/aluepaallikot/

Tukea niin isoille, pienille kuin aloittavillekin seuroille

Tukea seurojen kehityshankkeisiin voivat hakea kaikenkokoiset seurat. Kuitenkin niin, että suurtenkin seurojen täytyy esittää selkeät suunnitelmat toiminnan volyymin lisäämiseksi tukea saadakseen. Tukea ei ole tarkoitettu vanhan toiminnan palkitsemiseen, vaan uuden toiminnan synnyttämiseen. Toimintaa käynnistävät seurat voivat hakea tukea esim. pallojen hankkimiseen, jotta voivat perustaa uuden junioriryhmän. Kehityshankkeita ei tarvitse kirjoittaa korulauseilla hienoiksi – tärkeintä on se, että niistä näkee selvästi kuinka paljon tuki vaikuttaisi toiminnan kasvattamiseen.