Seuratoiminnan tukitoimet

Lentopalloliiton uusimmassa Toimintastrategiassa, joka ulottuu vuoteen 2012 saakka, yksi kolmesta keskeisestä painopisteestä on

Paikallisen seuratoiminnan vahvistaminen.

Uudessa strategiassa on kolme operatiivista toimialaa eli huippu-urheilu, kilpailutoiminta ja harraste-ja terveysliikunta sekä kaksi tukipalvelutoimintaa eli seurapalvelut ja tukitoiminnot.

Seurapalvelustrategian Vision 2012 mukaisesti, seurapalvelut luo tuotteita seuratoiminnan tarpeisiin ja laadun arviointiin. Koulutuksen kautta seuratoimijat, ohjaajat ja valmentajat saavat innostavan väylän itsensä kehittämiseen ja paikallisen toiminnan laadun parantamiseen. Valtakunnallinen aluekehittäjäverkosto on kontaktipinta seurojen kysynnän ja tarjolla olevien palveluiden kohtaamisesssa.

Lentopalloliiton seurapalvelutoiminnassa on selkeästi tehostettu verkostoyhteistyötä. Lentopalloliitolla on vahva panos SLU: n koordinoimaan ”Hyvä Seura” –hankkeeseen, jonka yhtenä keskeisenä kehittäjänä ja vastuunottajana lajimme on käynnistysvaiheessa toiminut. SLU- alueiden lisäksi Lentopalloliitto toteuttaa erittäin tiivistä yhteistyötä Nuoren Suomen ja Suomen Valmentajien kanssa.

Tammikuussa 2009 julkaistu Seuratoiminnan Laatuarviointi on merkittävä työkalu seurojen suuntaan. Arvioinnin tavoitteena on innostaa ja tukea seuroja niiden kehittämistoimenpiteissä. Laatuarviointi ja niihin liittyvät työkalut kuvauksineen löytyvät näiltä sivuilta.

Hankkeena toteutettu Yhteiset Pallot -ohjelma on poistunut nimenä ja samalla se on sulautunut muihin seuratoimintoihin.

Lisätietoja seuratoimintaan liittyvistä asioista antavat toimitusjohtaja ja aluepäälliköt.