Liiton strategia

Seuratoiminta ja huippu-urheilu liiton päivitetyn strategian kärjet

Lentopalloliiton strategiaa päivitettiin vuoden 2009 aikana entistä tiiviimmäksi muodoltaan ja tavoitteita terävöitettiin kahteen kärkeen. Liittokokous hyväksyi strategian marraskuussa.

Strategian lähtökohta on, että Lentopalloliitolla on elinvoimaista, tuloksellista paikallista toimintaa toteuttava seuraverkosto. Lentopalloliitto tekee eettisesti kestävää nuorisotyötä, saavuttaa pysyvää menestystä aikuisten huippu- ja kilpaurheilussa sekä tarjoaa laadukasta harrastustoimintaa elämänkaaren eri vaiheisiin.

Strategiassa todetaan, että lentopallo, mukaan lukien beach volley, on yhteiskunnallisesti aktiivinen laji, jossa strategisesti tärkeimmät toiminta-alueet ovat elinvoimainen seuratoiminta ja menestyksekäs huippu-urheilu. Nämä toiminta-alueet ovat yhtä tärkeitä ja kummankin menestys riippuu myös toisen toiminta-alueen menestyksestä.

Seurojen elinvoimaisuus

Suomalaiset lentopalloseurat ovat pääosin vapaaehtoistyöhön perustuvia yhteisöjä, joilla on tärkeä rooli kansalaisten hyvinvoinnin ja yhteenkuuluvaisuuden turvaajana. Seurat tarjoavat oman valintansa mukaan erilaisia elämyksiä, harrastusmahdollisuuksia, hyvinvointia, liikuntaa, urheilua ja yhdessäoloa sekä mahdollisuuksia vapaaehtoistyöhön seuran toiminnan piirissä oleville ihmisille elämänkaaren eri vaiheisiin.

Liiton tehtävänä on luoda mahdollisuuksia seurojen kehittymiselle. Liiton organisoimissa koulutuksissa keskitytään ohjaaja- ja valmentajakoulutuksen lisäksi myös seuratoimijoiden koulutukseen. Sen lisäksi liitto edistää seurojen välistä yhteistyötä ja hyvien toimintatapojen jakamista seurojen kesken. Liitto tekee työtä myös lajin olosuhteiden parantamiseksi.

Liitto ohjaa seurojen toimintaa erilaisten kannustimien kuten sinettiseuratoiminnan ja toiminnan laatuarviointien avulla. Liitolla on käytössään aluekehittäjiä, jotka auttavat seuroja niiden toiminnan kehittämisessä. Liiton kilpailujärjestelmät tukevat sekä seurojen elinvoimaisuutta että lajin parissa olevien pelaajien kehittymistä.

Kansainvälinen kilpailumenestys

Strategiaan kirjattuna tavoitteena on saavuttaa kansainvälistä menestystä sekä miesten että naisten lentopallossa ja beach volleyssa.

Menestyksen saavuttamiseksi seuravalmennuksen ja valmennusjärjestelmän kautta tuotetaan jatkuvasti riittävä määrä kansainvälisen huipputason pelaajia maajoukkueiden käyttöön ja luodaan maajoukkueille riittävän hyvät olosuhteet kansainväliseen menestymiseen.

Aikuisten maajoukkuetoiminnassa haetaan kansainvälistä arvokisamenestystä ja toiminta on pitkäjänteistä. Resursseja käytetään painotetusti sellaisiin joukkueisiin, joilla on realistiset mahdollisuudet menestyä.

Miesten lentopallomaajoukkueen tavoitteena on selviytyä olympialaisiin. Naisten maajoukkuetoiminnan lähitulevaisuuden tavoite on luoda järjestelmä, jolla luodaan edellytykset tulevaisuuden menestykselle

Naisten kansainvälisen beach volley -toiminnan tavoite on saada suomalainen joukkue olympialaisiin. Miesten kansainvälisen beach volleyn lähitulevaisuuden tavoite on luoda järjestelmä, jolla luodaan edellytykset tulevaisuuden menestykselle.

Kehittymisen kannalta olennaisinta ovat valmennuksen korkea taso ja tavoitteellisuus kaikessa toiminnassa.

Lentopalloliiton strategia

PDF-tiedostoLentopalloliiton strategia 2011 -.pdf (2.1 MB)