Seurasiirrot, farmisopimukset

Kauden 2014-15 viimeinen mahdollinen siirtopäivä on 31.1.2015

15.5 jälkeen tapahtuvien edustusoikeusmuutosten tekeminen seurasta toiseen onnistuu vain lähtö- ja tuloseuran keskinäisellä sopimuksella. Kaikkien edustusoikeusmuutosten viimeinen mahdollinen tekopäivä on 31.1.2015

Kirjaamismaksu  16.5.2014- 31.1.2015 tehdyissä muutoksissa 50€.

Veteraanien määräajat ja kirjaamismaksut sarjoittain 2015:

MN 45   kaksi viikkoa ennen kisaa korotettu kirjaamismaksu 55,-  (8.3. jälkeen)
MN 40   kaksi viikkoa ennen kisaa korotettu kirjaamismaksu 55,-  (4.4. jälkeen)
MN 35   11.4.2015 mennessä maksu on 35,- sen jälkeen 55,-

Sarjoissa MN35-45 pelaajille on tehtävä veteraanien kaksoisedustus mikäli he eivät pelaa omassa seurassaan. Jos pelaaja ei ole pelannut alueen, liiton tai veteraanisarjoja kaudella 2013-14 riittää, että hänestä täytetään lomake eli tehdään seuraedustuksen muutosilmoitus. Näissä tapauksissa ei tarvitse maksaa kirjaamismaksua. Jos pelaaja on pelannut jotain näitä sarjoja, kirjaamismaksu on maksettava ja liitettävä online -lomakkeeseen liitteeksi (lomakkeessa on kohta sitä varten).

Suomen lentopalloliitto – Kilpailutoimisto – Tiedote 20.2.2015

PDF-tiedostoLentopalloliitto_Kilpailutoimisto_tiedote-signed.pdf (224 kB)

Pelaajasiirrot kotimaassa

Pelaajien edustusoikeuteen tehtävät muutokset tulee kaudella 2014-15 tehdä 15.5.2014 mennessä. ( Ei koske Mestaruusliigaa)

Tämän jälkeen, kuitenkin viimeistään 31.1.2015 tapahtuvissa edustusoikeuden siirtotapauksissa tarvitaan aina lähtöseuran suostumus sekä seuraavat perusteet:

1. pelaaja ei ole edustanut mitään seuraa kuluvalla sarjakaudella, tai
2. pelaaja siirtyy hänestä riippumattomista syistä pitkähköksi aikaa toiselle paikkakunnalle ja hänen mahdollisuutensa edustaa seuraansa tämän johdosta vaikeutuvat oleellisesti, tai
3. on olemassa jokin muu edellä mainittuihin syihin rinnastettava erittäin painava syy, jonka vuoksi pelaajan mahdollisuus edustaa lähtöseuraansa vaikeutuu tai
4. Lähtö- ja tuloseura ovat sopineet pelaajan pelaamisesta yhteisellä sopimuksella

Mikäli pelaaja on kuluvalla sarjakaudella edustanut seuraa, voidaan edustusoikeus samalle sarjakaudelle myöntää vain pelaajan jo kaudella edustamalle tai sitä ylemmälle sarjatasolle sekä edellyttäen lähtö- ja tuloseuran suostumusta.

Pelaajasiirtomääräykset ovat kilpailusääntöjen 18-25 §:ssä.   Maksu suoritetaan tilille FI16 2262 1800 0621 24.  Maksut määräaikoineen ovat seuraavat:
15.5. mennessä tehdyt edustusoikeusmuutokset 45 euroa
16.5.-31.1. tehdyt edustusoikeusmuutokset 50 euroa
Veteraanien kaksoisedustukset, joissa edustusoikeus vahvistetaan veteraanijoukkueeseen
31.1. mennessä tehdyt edustusmuutokset 25 euroa
1.2. jälkeen mutta vähintään 14 päivää ennen turnauksen ajankohtaa 35 euroa
1-13 päivää ennen turnausta 55 euroa
Täydellisesti täytetty hakemus ja kopio kirjaamismaksusta toimitetaaan Lentopalloliittoon. 
Hakemusta voi täydentää jälkikäteen, jolloin siitä tulee maksaa 10 euron jälkikirjaamismaksu.

Tapaukset jolloin pelaajasiirtoa ei tarvitse tehdä ja kirjaamismaksua maksaa:

  • Juniori-ikäluokissa ennen C-ikäluokkaan siirtymistä.
  • Jos pelaaja ei ole yhteen täyteen kauteen edustanut (käynyt kentällä) mitään seuraa lentopalloliiton sarjoissa (aikuiset, nuoret, veteraanit).
  • Mikäli seura EI osallistu yhdelläkään joukkueella (lentopallotoiminnan tilapäinen tai pysyvä lopettaminen) virallisiin aikuisten, nuorten tai veteraanien sarjoihin kaudella, jolle siirtoa haetaan, ei kirjaamismaksua tarvitse suorittaa. Pelaajasiirtolomake on kuitenkin täytettävä jos pelaaja on kahden edellisen kauden aikana edustanut lähtöseuraansa.

Kotimaan pelaajasiirrot jaetaan seuraavasti:

Pelaajasiirto, jolla pelaajan edustusoikeus siirtyy pysyvästi tuloseuraan.

Pelaajalaina, jolla pelaajan edustusoikeus aikuissarjoissa siirtyy määräajaksi tuloseuraan.

Kaksoisedustus, jolla pelaajan (juniori/veteraani) edustusoikeus voi olla vähintään kahdessa seurassa yhtä aikaa, toisessa juniori/veteraanisarjoissa ja toisessa aikuisten sarjoissa.

Kaudella 2014-15 A-nuorten sarjoissa voi olla 2 ja B- C-nuorten sarjoissa vain 1 kaksoisedustuspelaaja / joukkue

Kehityspelaajan kaksoisedustus, jolla 1994 tai myöhemmin syntyneen pelaajan edustusoikeus voi olla kahdessa aikuisjoukkueessa siirtolomakkeella määritellyillä sarjatasoilla (yksi tai kaksi seuraa) yhtä aikaa. Pelaajalle voidaan tämän lisäksi vahvistaa myös nuorten 2-edustus normaalisti.

Farmisopimus, jolla emo- ja farmijoukkueen pelaajat voivat edustaa yhtä aikaa molempia seuroja aikuissarjoissa tietyin farmisopimussäännön mukaisin rajoituksin.

Huom ! Farmijoukkuesopimuksen alaisia siirtoja tehtäessä tulkitaan SM-liigan ja naisten 1-sarjan ylä- ja alajatkosarjat runkosarjakauteen kuuluviksi, jolloin pääosin emojoukkueessa pelanneiden pelaajien osallistumisoikeus farmijoukkueen peleihin päättyy jatkosarjojen päättyessä.

Katso kilpailusäännöt § 18 ja 19.