Pehmeän lentopallon vahvuudet

Pehmeä pallo

Pelivälineen muuttaminen tavallisesta lentopallosta pehmeään soft-palloon, tuo peliin aivan uudenlaisen tunnelman. Pallo lentää hitaammin, jolloin reaktioaikaa jää enemmän. Palloa on myös kaikella lailla mukavampi käsitellä. Sormivammat ja epämiellyttävät tuntemukset käsivarsissa vähenevät huomattavasti, ja mikä tärkeintä, tätä palloa ei tarvitse pelätä. Pallo antaa anteeksi kokemattomankin pelaajan tekniikkavirheet, ja lentää kutakuinkin sinne mihin on tarkoitus. Pallot pysyvät ilmassa kauemmin, jolloin positiivisia suorituksia tulee runsaasti ja pelaajat viihtyvät.

Pelivälineenä voidaan käyttää muutakin kuin pehmopalloa. Vain mielikuvitus on rajana. Tavallisen pallon sijasta voidaan käyttää joko ilmapalloa, rantapalloa tai vaikka sanomalehtinyyteillä täytettyä kevyttä muovipussia. Erikokoisilla ja -painoisilla palloilla voidaan vaikuttaa huomattavasti pelin tempoon ja miellyttävyyteen.

Lajin fyysinen monipuolisuus

Lentopalloilu on erittäin monipuolinen laji, jossa suuret lihasryhmät työskentelevät ja koko vartalo tulee harjoitettua. Pelin sääntöjä muuntelemalla saadaan fyysinen rasittavuus sopivalle tasolle, siten että sillä on myös sydämen ja verenkiertoelimistön kuntoa vahvistava vaikutus. Aivan kestävyyslajien tasolle ei tässä vaikutuksessa kuitenkaan ylletä, tai se vaatii ohjaajalta jo huolellista suunnittelua ja harjoitustempun tarkkailemista.

Koppipallomuodossa erilaiset kurkotukset ja vartalon kierrot tulevat voimakkaasti mukaan ja ylläpitävät siten liikkuvuutta. Silmä-käsikoordinaatio sekä koko vartalon koordinaatio ovat erittäin tärkeitä ominaisuuksia, kun pelaajan tulee huomioida paitsi pallo lentoratoineen myös pelikaverit ja omat asennot, tilan ja alueen hallinta, sekä liikkuminen.

Lentopallon avulla saadaan myös säilytettyä ja kehitettyä reaktionopeutta sekä kimmoisuutta. Koppipallomuotoisessa pelissä hypyt jäävät vähällä, mikä sinällään vähentää vammautumisia ja rasittavuutta, mutta antaa kuitenkin mahdollisuuden nopeisiin liikkeisiin jokaisen harrastajan omalla tasolla.

Sosiaaliset ja psyykkiset vaikutukset

Nykyajan kiireisessä ja stressaavassa elämässä liikunta voi osaltaan tukea merkittävästi psyykkistä hyvinvointia ja lisätä sosiaalisia kontakteja. Liikunnan fyysisestä rasituksesta seuraa usein palkitseva hyvän olon tunne, joka antaa henkistä vireyttä sekä voimavaroja arkielämässä jaksamiseen. Liikunnan psyykkiset vaikutukset perustuvat täysin yksilöllisiin kokemuksiin ja merkityksiin. Tavoitteiden saavuttaminen liikuntasuorituksessa omien ponnistelujen tuloksena kohottaa itsetuntoa ja itsehallinnan kokemusta. Liikunnan harrastaja saa usein positiivista palautetta suorituksistaan tai hyvin hoidetusta kehostaan. Psyykkisen hyvinvoinnin kannalta on merkitystä myös sillä, että liikunta on sosiaalisesti hyväksytty tapa purkaa ahdistusta tai stressiä.

Liikunta on tutkittu lisäävän itsevarmuutta, tunne-elämän tasapainoa, riippumattomuutta, sosiaalisia taitoja, sosiaalista sopeutuvuutta, seurallisuutta ja itsekontrollia.

Psyykkiseen hyvinvointiin vaikuttaa myös se seikka, että liikunta tarjoaa mahdollisuuden sosiaalisten suhteiden luomiseen ja ylläpitoon. Tutkimuksissa on todettu, että kun liikuntaohjelmat toteutetaan pienissä ryhmissä ja miellyttävässä sosiaalisessa ympäristössä, ne laajentavat osallistujien sosiaalista vuorovaikutusta.

Lentopalloilu antaa kaikki mahdollisuuden psyykkisesti ja sosiaalisesti rikkaaseen liikuntamuotoon. Harrastuksen fyysinen rasitus ja pallon käsittelyn vaatimukset saadaan helposti jokaiselle pelaajalle sopivaksi siten, että vartalon, pallon ja pelitilanteiden hallinta sujuu hyvin, eikä pelaaminen tunnu liian vaikealta. Tätä kautta välineet itsetunnon kohottamisen ja hyvään itsehallinnan tuntemukseen ovat saavutettavissa. Niinikään sosiaalisuus ja erilaiset sosiaaliset kontaktit ovat lajissamme automaattisesti, eikä niitä tarvitse erikseen luoda. Yksin ja yhdessä tekeminen ja onnistuminen ovat lentopalloilun rikkaus.

Sovellettavuus eri kohderyhmille

Lentopallo pystyy tarjoamaan mielekkään liikuntamuodon elinkaaren eri vaiheisiin. Pehmis-Lentis on laji, joka soveltuu lähes kaikenikäisille pelaajille, sekä vähän liikuntaa harrastaneille. Lasten liikuntamuotona Pehmis-Lentis on erinomainen kehittämään erilaisia pallon käsittelytaitoja sekä motorisia kykyjä. Terveyttä edistävänä liikuntana laji edistää ja ylläpitää lihaskuntoa, tasapainoa sekä tehosta riippuen myös kestävyyskuntoa.